top of page

HIRARC perlukan impak

Training HIRARC sangat penting dalam sesebuah organisasi yang serius membangunkan sistem keselamatan dan kesihatan pekerjaan didalam organisasi mereka. Namun kebanyakkan organisasi hanya menjadikan HIRARC hanya penghias fail atau sekadar atas nama ada sahaja untuk ditunjukkan kepada pihak JKKP/ DOSH apabila di audit.

Namun sebenarnya HIRARC amat penting bagi memastikan setiap Hazard yang wujud dapat dikenalpasti secara bersistematik dan risiko yang wujud dari hazard itu dapat dikawal dengan mengambilkira aras risiko yang dinilai dalam proses HIRARC.

Hakikat organisasi akan mengalami kerugian apabila sekadar mengawal semua hazard yang dikenalpasti, sedangkan jika setiap kawalan yang akan dilakukan dimulakan dengan penilaian bagi menentukan adakah kawalan tersebut benar-benar tepat atau tidak. Kekangan sumber dari Kos, masa dan tenaga amat menjadi kebimbangan majikan apabila suatu kawalan risiko hendak diambil, Numun dengan adanya HIRARC sebenarnya majikan boleh fokuskan kawalan memerlukan sumber yang betul setelah ianya dinilai melalui HIRARC.

Ada HIRARC syarikat lebih UNTUNG MAAA..

(Gambar : Team Perodua sedang membangunakan HIRARC dalam pasukan )

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page