top of page

Latihan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pembuka Tirai 2019

Alhamdulillah.. Pembuka tirai 2019 kami telah diberi kepercayaan selama empat 4 kali hujung minggu berturut-turut oleh satu Projek Mega untuk menjalankan kursus-kursus keselamatan dan kesihatan pekerjaan (Safety Training) kepada pekerja mereka samada pekerja tempatan ataupun pekerja asing.

Kesedaran mereka terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan pekerja mereka telah memberi ruang dan peluang kepada kami untuk tampil dan menjalankan kursus-kursus yang diminta dengan jayanya. Kursus tersebut adalah:-

1) Basic Rigging and Slinging Training - 2 Days

2) Crane Supervisor Training - 3 Days

3) Safe Forklift Handling - 2 Days x 2 Session

Terima kasih kepada pihak Pengurusan Syarikat kerana mempercayai Masma Safety. Anda hebat...

Anda inginkan perkhidmatan kami juga untuk kesedaran demi keselamatan pekerja Anda.. Hubungi kami sekarang di [email protected] atau lawati website kami untuk senarai kursus-kursus yang kami tawarkan.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page